Ogólnopolski Ranking Liceów Ogólnokształcących

Znak Jakości Szkoły

Znak Jakości Szkoły to potwierdzenie wysokiej jakości Szkoły
i zdobycia miejsca w czołówce rankingu.

  

Ranking 2017

W 19. Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2017 opublikowanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy nasza szkoła zajęła: 

68 miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2017, 

2 miejsce wśród Liceów Ogólnokształcących woj. zachodniopomorskiego,

48 miejsce w Rankingu Olimpijskim 2017,

77 miejsce w Rankingu Maturalnym Liceów Ogólnokształcących 2017.

Ranking 2016

W 18. Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2016 opublikowanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy nasza szkoła zajęła: 

60 miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2016, 

2 miejsce wśród Liceów Ogólnokształcących woj. zachodniopomorskiego,

30 miejsce w Rankingu Olimpijskim 2016,

71 miejsce w Rankingu Maturalnym Liceów Ogólnokształcących 2016.

Ranking 2015

W 17. Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2015 opublikowanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy nasza szkoła zajęła: 

24 miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2015, 

2 miejsce wśród Liceów Ogólnokształcących woj. zachodniopomorskiego, 

18 miejsce w Rankingu Olimpijskim 2015, 

30 miejsce w Rankingu Maturalnym Liceów Ogólnokształcących 2015.

Ranking 2014

W 16. Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2014 ogłoszonym przez dziennik "Rzeczpospolita" i miesięcznik "Perspektywy" nasza szkoła zajęła: 

38 miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2014, 
2 miejsce wśród Liceów Ogólnokształcących woj. zachodniopomorskiego, 
37 miejsce w Rankingu Olimpijskim 2014, 
35 miejsce w Rankingu Maturalnym Liceów Ogólnokształcących 2014.