Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin

Nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta Szczecin 2018

Dnia 18 czerwca 2018 roku o godz. 1100 w sali obrad Rady Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie odbyło się uroczyste wręczenie nagród rzeczowych Prezydenta Miasta Szczecin dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych poza Gminą Miasto Szczecin.

Czytaj więcej...