Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin

Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin 2018

Uczniowie, którzy uzyskali w roku szkolnym 2017/2018 wybitne osiągnięcia w nauce
(z wyjątkiem konkursów artystycznych i sportowych) mogą ubiegać się o:

  1. Nagrodę Prezydenta Miasta Szczecin - jeżeli zamieszkują na terenie Gminy Miasto Szczecin;

lub

  1. Nagrodę rzeczową Prezydenta Miasta Szczecin – jeżeli nie zamieszkują na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Zgodnie z art. 25 Kodeksu Cywilnego „miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu”. W myśl tego artykułu i zgodnie z art. 26 i 27 kc miejscem zamieszkania osoby niepełnoletniej jest miejsce zamieszkania jego rodzica lub opiekuna prawnego (czyli osoby wskazanej przez sąd opiekuńczy lub przez rodzica za pomocą aktu notarialnego).

Osoby kwalifikujące się prosimy o zapoznanie się z dokumentacją zamieszczoną na stronie internetowej II LO ( http://www.lo2.szczecin.pl/ ), a następnie o wypełnienie właściwego wniosku (str. 1 i str. 2) o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin lub Nagrody rzeczowej Prezydenta Miasta Szczecin i następnie:

- wysłanie do dnia 24 maja 2018 r. (czwartek) obu stron wniosku na adres szkoły:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., (bardzo prosimy by nazwa pliku zawierała nazwisko ucznia, określenie miejscowy lub zamiejscowy oraz numer strony; wzór: miejscowy_Kowalska_Anna_str_1),
- wydrukowanie, podpisanie (w przypadku ucznia niepełnoletniego wniosek podpisuje rodzic) i wraz z kserokopiami  załączników (dyplomów/zaświadczeń) złożenie w sekretariacie szkoły do dnia 24 maja 2018 r. (czwartek).

W razie wątpliwości przy wypełnianiu wniosku lub gromadzeniu zaświadczeń prosimy
o skonsultowanie się z opiekunem naukowym, wychowawcą lub ewentualnie z panią Danutą Borek z Komisji ds. Pracy z Uczniem Zdolnym albo z wicedyrektorem Marcinem Żurkiem.

 Na stronie internetowej znajdą Państwo następujące dokumenty: 

a) dla ubiegających się o Nagrodę Prezydenta Miasta Szczecin:

01. Zasady udzielania Nagród Prezydenta dla zamieszkałych w gminie Szczecin,
02. Wniosek dla zamieszkałych w gminie Szczecin - str.1 (zał 1),
03. Wniosek dla zamieszkałych w gminie Szczecin - str.2 (zał 1),
04. (punktacja) zał. nr 2 pkt 3 do Zasad udzielania Nagród Prez. dla zamieszkałych w gm. Szczecin;

 b) dla ubiegających się o Nagrodę rzeczową Prezydenta Miasta Szczecin:

05. Informacja o zasadach nagradzania uczniów niezamieszkałych w gminie Szczecin,
06. Wniosek dla niezamieszkałych w gminie Szczecin - str 1,
07. Wniosek dla niezamieszkałych w gminie Szczecin - str 2,
08. Zasady punktowania dla uczniów niezamieszkałych w gminie Szczecin,
09. lista olimpiad zwalniających z matury w r. szk. 2017-18,
10. lista olimpiad zwalniających z egzaminów zawodowych w r. szk. 2017-18,
11. lista olimpiad dotowanych przez MEN w r. szk. 2017-18

Ponieważ wymagania stawiane podczas ubiegania się o Nagrodę rzeczową Prezydenta są bardzo wysokie zachęcamy uczniów/rodziców zamieszkałych poza Szczecinem o indywidualne ubieganie się o nagrody oświatowe przyznawane przez prezydentów/ starostów/ burmistrzów/ wójtów w ich miejscach zamieszkania.