Informacje przedmiotowe

Wydawanie świadectw dojrzałości

03 lipca 2018r. (wtorek) godz. 11:00

3a – sala 59
3b – sala 12
3c – sala 205
3d – sala 46
3fA – sala 103
3fR – sala 37
3g – sala 29
3h – sala 38

OKE w Poznaniu informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy RODO wprowadzona została zmiana udostępniania zdającym wyników egzaminów. Sprawdzenie własnych wyników przez zdającego będzie możliwe po zalogowaniu w serwisie za pomocą loginu i hasła, które zdający otrzyma za pośrednictwem szkoły. Można je odebrać osobiście w sekretariacie szkoły od dnia 25 czerwca 2018r. w godzinach 8:00 – 15:00.