Informacje przedmiotowe

Fakultety z informatyki

Fakultety przygotowujące do egzaminu maturalnego z informatyki będą się odbywały w środy od 15.20 - 16.05 w sali 43.

Zapraszam
Magdalena Plater-Zyberk