Matematyka

LXIX Olimpiada Matematyczna

Troje naszych uczniów:

Marcin Badach 3fA,
Michał Dymowski 3fR,
Marcin Wolański 3fA

zakwalifikowali się do zawodów II stopnia ( II etap) LXIX OLimpiady Matematycznej.

Gratulujemy!