Informacje przedmiotowe

43. Olimpiada Języka Angielskiego

Do etapu okręgowego olimpiady  awansowali:

1.Kwiatkowska Alicja 3b
2.Matkowska Aleksandra  2b
3.Chrościelewski Mateusz 2IB
4.Patynek Julia  3IB
5.Padiasek Anna 2IB

Gratulujemy!

Etap pisemny części okręgowej odbędzie się w dniu 7 stycznia.