Informacje przedmiotowe

Wymiana polsko-niemiecka 2019

Zapraszam serdecznie uczniów klas I i II
do udziału w wymianie polsko-niemieckiej w ramach partnerstwa szkół
w roku szkolnym 2018/2019

Naszym partnerem w wymianie jest szkoła z Berlina Bettina-von-Arnim-Schule, z którą współpracujemy od 1996 roku.

Planowany projekt - koszt 130 PLN, dofinansowany częściowo ze środków PNWM, odbędzie się w dwóch etapach:

1/ 26.03.2019 w Berlinie
2/ maj 2019 w Szczecinie (termin w przygotowaniu)

Informacje i zapisy do dnia 08.03. 2019 (ilość miejsc ok. 30) u nauczyciela jęz. niemieckiego Małgorzaty Olszewskiej, gab. 15