Dyplomy i podziękowania

POCHWAŁA DYREKTORA SZKOŁY