Co warto czytać? - listopad 2018

LISTOPAD 2018 - propozycja pana Wojciecha Hadowskiego
Książka Kajetana Rajskiego
Wilczęta. Rozmowy z dziećmi Żołnierzy Wyklętych".

Książka jest opisami przeżyć córek i synów kilkunastu ofiar czerwonego terroru, w tym m.in.: kpt. Zdzisława Brońskiego ps. „Uskok”, sierż. Józefa Franczaka ps. „Lalek”, ppłk. dypl. Macieja Kalenkiewicza ps. „Kotwicz”, kpt. Stanisława Łukasika ps. „Ryś”, rtm. Witolda Pileckiego i mjr. Antoniego Żubryda ps. „Zuch”. W poruszających wspomnieniach przywoływane są postaci ojców, których brak odcisnął piętno na życiu ich dzieci oraz opisy szykan i represji doznanych ze strony funkcjonariuszy PRL-owskiego państwa. Wzruszają słowa o postawach matek starających się za wszelką cenę chronić potomstwo Żołnierzy Niezłomnych przed złem otaczającego ich świata, paraliżowanych strachem przed odebraniem dzieci i umieszczeniem ich w państwowych domach dziecka.

Cyt. [za] http://lubimyczytac.pl/ksiazka/223712/wilczeta-rozmowy-z-dziecmi-zolnierzy-wykletych