Biblioteka i czytelnia

IV FORUM BIBLIOTEKARZY

Biblioteka i Bibliotekarze - to magiczne miejsca i ludzie z pasją o czym można się było przekonać na IV Forum Bibliotekarzy Województwa Zachodniopomorskiego.