II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie

Nabór wniosków o przyznanie STYPENDIUM SOCJALNEGO

UWAGA
Rusza nabór wniosków o przyznanie STYPENDIUM SOCJALNEGO

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Miasto Szczecin 

Stypendium socjalne (szkolne) przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie przekraczający kwoty 528,00 zł netto).

Wnioski można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Szczecinie.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć w terminie od 01 września do dnia 15 września 2021 roku w sekretariacie szkoły.

Z powodu zdarzenia losowego, uczniowi który znalazł się w przejściowo trudnej sytuacji może być przyznany Zasiłek Szkolny.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin (Stypendia Socjalne - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin

W razie pytań proszę kontaktować się z pedagogiem – Dorotą Pawlonką-Szymkowiak, gab. A414